Go to Top

תודה על קנייתך

תודה על קנייתך. העסקה הושלמה וקבלה על הקנייה נשלחה אליך בדואר אלקטרוני.
תוכל להיכנס לחשבון שלך ב-www.paypal.com/il כדי לצפות בפרטי עסקה זו.

חזור אל דף הבית