Go to Top

מיתוסים הקשורים לנשירת שיער

כל נושא שמעסיק אותנו וחשוב לנו יוצר סביבו שיח ועולה בשיחות סלון, בשיחות בית קפה ולעתים אף בדיונים יותר מעמיקים. וכמו כל נושא שמעסיק אותנו וחשוב לנו ונידון בשיחות ודיונים כאלו ואחרים – גם סביב נשירת שיער אנחנו נתקלים בהרבה מאוד מיתוסים. וכטבעם של מיתוסים – חלקם נכונים וחלקם לא… אז אלו מיתוסים נכונים וכדאי לאמץ, ואלו מהמיתוסים הקשורים לנשירת שיער אינם נכונים ופשוט כדאי לשחרר אותם?

מיתוס מספר 1 – ייבוש שיער במייבש גורם לנשירת שיער.

לא נכון. ייבוש של השיער באמצעות מייבש שיער לא גורמת לנשירת שיער. מה שכן נכון זה שייבוש בחום גבוה וממרחק קצר עשוי לגרום לכוויות בקרקפת ולנזק לשיער.

מיתוס מספר 2 – סירוק שיער במסרק גורם לנשירת שיער.

לא נכון. הסירוק הוא פעולה יחסית עדינה ולכן השערות אשר נושרות אל המסרק כאשר מסתרקים היו נושרות בכל אופן. אם לוקחים קווצת שיער ביד ומושכים אותה היא לא נתלשת, והסירוק מפעיל הרבה פחות לחץ וכוח

על זקיקי השיער. השערות שכן נושרות הן שערות שזקיקיהן היו בשעת מנוחה ובכל מקרה היו נושרות.

מיתוס מספר 3 – כובע גורם לנשירת שיער.

לא נכון. המחשבה מאחורי המיתוס הזה היא שכאשר אנחנו חובשים כובע השיער לא נושם ולכן תיגרם נשירת שיער. האמת היא שהשיער מקבל את כל מה שהוא זקוק לו דרך מחזור הדם וללא קשר לאוויר החיצוני.

מיתוס מספר 4 – חפיפת שיער יומיומית גורמת לנשירת שיער.

לא נכון. השמפו מנקה את הקרקפת ואין לו קשר לזקיקי השיער ולכן גם לא לנשירת שיער.

מיתוס מספר 5 – שמפו שיר בחלבון יכול למנוע נשירת שיער ולעזור למנוע התקרחות.

לא נכון. השערה אמנם עשויה חלבון ושמפו עשיר בחלבון עשוי לעזור לסתום חורים ולמלא אותה, אך אין לו קשר לזקיקי השיער ולכן הוא אינו יכול להועיל או להזיק בתהליך של נשירת שיער והתקרחות.

מיתוס מספר 6 – שיער קצר הוא שיער חזק יותר.

לא נכון. מי שהמציא את המיתוס הזה חשב ששיער ארוך מושך את זקיקי השערה ומחליש אותם. המחשבה יפה, אך זה לא נכון. אמנם שיער ארוך יותר אכן גורם למעט יותר מתיחות, אבל לא בכזו עוצמה שגורמת לנשירת שיער או מחזקת אותה.

מיתוס מספר 7 – קוקו מחליש את השיער.

זהו המיתוס היחיד בכתבה זו שהוא – נכון. אסיפת השיער גורמת למתיחה ועשויה להחליש את הזקיקים וכך לתרום לתהליך של נשירת שיער והתקרחות, במידה כזו או אחרת. מצב אשר נקרא 'אלופסית מתיחות' הוא מצב בו משיכת שיער באופן קבוע גורמת להיחלשות הזקיקים ולכן תורמת להתקרחות ולנשירת שיער.